Одговорно родитељство

Добар однос са дететом се гради од првих заједничких дана.Често се дешава да како дете одраста различите околности нас  удаље од њега. Некада, узрок томе су промене код детета које тешко прихватамо, или наша сопствена жеља да дете буде срећно на начин који ми замишљамо као једини исправан.

Од самог почетка, или када се појаве проблеми, у изградњи или одржавању добрих односа са дететом, може  нам помоћи одговорно родитељство. Одговорно родитељство подразумева различита подручја одговорности које родитељи имају а која не зависе од њихових особина или од особина њиховог детета али ни од тога колико деца имају година. Прочитај више