Poreklo emocija

Kada me doktor lupne po kolenu moja noga se pomeri. Ovo je fiziološki ili refleksni proces koji se može objasniti uzročnom vezom. Jasan je uzrok pomeranja noge, ali ne i razlog. Dakle, ovo nije mentalni događaj.

Kada gledam tužan film obično plačem. Na prvi pogled ovo podseća na prvi primer, zato što se izvlači zaključak da je film uzrok moje tuge. Mogu da prepoznam razlog promene mog rapspoloženja („kad ga je ostavila…“). Ovo nije isto što i prepoznavanje uzroka, jer u drugom slučaju ja mogu racionalno da iskažem svoju reakciju. Da li je to opravdano? Pročitaj više

Strah od života

Rad sa ljudima me je naučio da malo toga može da me iznenadi, i ako često ne razumem određena ljudska ponašanja, pokušam da prodrem do logike koja određenu osobu nagoni na određeno ponašanje. Ipak ta, samo određenom čoveku svojstvena logika, nagoni ga da se ponaša u skladu sa njom. Veoma često obrasci određenih postupaka izazivaju patnju, ali ljudi ostaju dosledni sebi i svojim slepim mrljama, ne razumevajući zašto se određeni događaji u njihovom životu ponavljaju iznova i iznova. I bol se ponavlja, a krivca za to neretko pronalaze u drugim ljudima, događajima, okolnostima.

Pročitaj više