Kako razviti empatiju kod svog deteta?

“Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas” rekao je Duško Radović. Neka deca liče na svoje roditelje već na rođenju tako da roditeljima ne preostaje ništa drugo nego da probaju da ta vrata otvore lepim rečima. Što se tiče vrednosti, navika i ponašanja koja roditelji pokazuju, deca veoma predano upijaju i potom reflektuju. Empatija, odnosno saosećanje i uživljavanje se uči i vežba. Da li smo je naučili i da li je vežbamo zavisi od toga koliko često i iskreno sebe zapitamo: “Kako li je u njenim/njegovim cipelama?”

Pročitaj više