Odgovorno roditeljstvo

Dobar odnos sa detetom se gradi od prvih zajedničkih dana.Često se dešava da kako dete odrasta različite okolnosti nas  udalje od njega. Nekada, uzrok tome su promene kod deteta koje teško prihvatamo, ili naša sopstvena želja da dete bude srećno na način koji mi zamišljamo kao jedini ispravan.

Od samog početka, ili kada se pojave problemi, u izgradnji ili održavanju dobrih odnosa sa detetom, može  nam pomoći odgovorno roditeljstvo. Odgovorno roditeljstvo podrazumeva različita područja odgovornosti koje roditelji imaju a koja ne zavise od njihovih osobina ili od osobina njihovog deteta ali ni od toga koliko deca imaju godina. Pročitaj više