Претрага за:
Стрaх oд „лудилa“ кao симптoм aнксиoзнoг пoрeмeћaja

Oсoбe кoje су сe вишe путa суoчилe сa пoвeћaним стeпeнoм aнксиoзнoсти сe чeстo жaлe кaкo имajу oсeћaj дa ћe „пoлудeти“ или дa ћe изгубити кoнтрoлу нaд сoбoм. Oвaквa интeрпрeтaциja сoпствeнoг психичкoг стaњa дoвoди дo пojaчaњa eмoциje стрaхa и oтeжeвa пoбoљшaњe функциoнисaњa тих oсoбa. Oбичнo je стрaх oд „лудилa“ пoвeћaн кoд oсoбa кoje сe суoчaвajу сa пaничним или oпсeсивнo-кoмпулзивним пoрeмeћajeм. Прочитај више

Чему служе очеви?

Када је компанија за производњу играчака Мател хтела да пусти у продају породицу лутака названу “Породица Срце” прво су испитали моделе који су се природно састојали од мајке, оца и двоје деце. Многа деца која су учествовала у тестирању, узела су лутку оца и оставила је у страну. Када су упитана: “А шта је са оцем?”, деца су одговарала: “Он је на послу”, и остављала су лутку нетакнуту. Генерације и генерације деце одраста незнајући чему очеви заправо служе. Дечаци који одрасту не познајући свог оца касније и сами постају очеви и настављају “традицију”. И не види се крај томе. Прочитај више

Формула за срећу
Пошто је закомпиковао своју комуникацију са другима до максимума, човек западне цивилизације се нашао депримиран и несрећан. Разна правила, норме понашања, власт, разни стимуланси, обиље, луксуз и хедонизам нису му донели срећу и задовољство као што је мислио на почетку. Напротив. Депресија у западном друштву полако престаје да буде дијагноза. Прочитај више
Заљубљеност – вапај за соптвеном вредношћу

О љубави се толико пише да се има утисак да је све речено, и да је сваки нови текст само вишак који ће се анонимно утопити у океану досад написаног. Па ипак, чини се (бар мени) да тај океан има неки суштински и логички недостатак, неки чеп на дну, који прети да сва вода из океана може исцурети ако се овај извуче.

Љубав и заљубљеност се речи веома сличне, што указује на повезаност ова два појма. Како су они повезани? На изглед оба осећања сугеришу контакт и релацију са другом особом. Прочитај више

Како да нам буде боље?

bertrand-kelle-krugovi-circles-03 (1)Врло често у свом окружењу чујемо разнe  полемике које су усмерене на  свакодневне ситуације из  живота или друштва   у којима је главни фокус на оно што се не може променити а не на оно што може  или на оно чега нема а не на оно чега има.Често и сами у њима учествујемо.

Међутим, постоји и друга страна, када ствари посматрама из угла сопствене одговорности  за своје одлуке, своје понашање, свој живот. Дакле, из угла  у којем имамо моћ да утичемо на себе и своје окружење.

Када на таквам начин размишљамо можемо рећи да постоје три поља утицаја које свако од нас може да искуси. Прочитај више