Стрaх oд „лудилa“ кao симптoм aнксиoзнoг пoрeмeћaja

Oсoбe кoje су сe вишe путa суoчилe сa пoвeћaним стeпeнoм aнксиoзнoсти сe чeстo жaлe кaкo имajу oсeћaj дa ћe „пoлудeти“ или дa ћe изгубити кoнтрoлу нaд сoбoм. Oвaквa интeрпрeтaциja сoпствeнoг психичкoг стaњa дoвoди дo пojaчaњa eмoциje стрaхa и oтeжeвa пoбoљшaњe функциoнисaњa тих oсoбa. Oбичнo je стрaх oд „лудилa“ пoвeћaн кoд oсoбa кoje сe суoчaвajу сa […]

Continue Reading

Чему служе очеви?

Када је компанија за производњу играчака Мател хтела да пусти у продају породицу лутака названу “Породица Срце” прво су испитали моделе који су се природно састојали од мајке, оца и двоје деце. Многа деца која су учествовала у тестирању, узела су лутку оца и оставила је у страну. Када су упитана: “А шта је са […]

Continue Reading

Формула за срећу

Пошто је закомпиковао своју комуникацију са другима до максимума, човек западне цивилизације се нашао депримиран и несрећан. Разна правила, норме понашања, власт, разни стимуланси, обиље, луксуз и хедонизам нису му донели срећу и задовољство као што је мислио на почетку. Напротив. Депресија у западном друштву полако престаје да буде дијагноза.

Continue Reading

Заљубљеност – вапај за соптвеном вредношћу

О љубави се толико пише да се има утисак да је све речено, и да је сваки нови текст само вишак који ће се анонимно утопити у океану досад написаног. Па ипак, чини се (бар мени) да тај океан има неки суштински и логички недостатак, неки чеп на дну, који прети да сва вода из […]

Continue Reading

Како да нам буде боље?

Врло често у свом окружењу чујемо разнe  полемике које су усмерене на  свакодневне ситуације из  живота или друштва   у којима је главни фокус на оно што се не може променити а не на оно што може  или на оно чега нема а не на оно чега има.Често и сами у њима учествујемо. Међутим, постоји […]

Continue Reading