Брошура „Страх од релапса“

Удружење пацијената ЛИПА (www.lipa.org.rs) је поводом обележавања Националног дана борбе против лимфома креирала брошуру „Страх од релапса“.

Пред вама се налази свеобухватна брошура Страх од релапса која ће бити корисна како пацијентима током свих фаза суочавања са болешћу и лечењем, њиховим блиским особама, тако и лекарима и младим стручњацима који улазе у поље пружања подршке особама које доживљавају страх од релапса .

Прошло је време када за велики број болести није било лека, када је лечење значило пуко преживљавање. Лечење без вођења рачуна о очувању и унапређењу квалитета живота не значи много. Данас је пацијент у средишту, а приступ њему је индивидуализован и холистички и баш то ова брошура подвлачи, на свеж и охрабрујући начин.

Болест угрожава целокупно телесно и душевно биће, а никако искључиво неки орган или систем органа. Излечење зато једино и може бити процес који не изоставља ни један сегмет пацијента нити његовог окружења.
Може деловати неочекивано, на први поглед, да се пацијент по окончању лечења налази у проблему, да страхује. Након борбе са болешћу особа излази из ринга, скида рукавице и заштиту помишљајући да је то крај. Предуга борба без паузе и одмора, након свега преживљеног особу оставља саму са собом. Kрај једне борбе знак је за почетак нове (у току и након опоравка) и у њој проналажења нове нормалности. Пацијент који је прошао лечење не жели да поново пролази истим путем. ФЦР се може превенцијом значајно ублажити, а методама, техникама и вежбама активно санирати.

Место стручњака који се баве менталним здрављем пацијената (психотерапеута, психијатара и психолога) је у оквиру интердисциплинарног тима и нужно је да њихове услуге више не буду изузетак већ правило.

Брошура је слободна за преглед и преузимање: https://www.lipa.org.rs/wp-content/uploads/2021/03/Strah-od-relapsa-1.pdf