Brošura „Strah od relapsa“

Udruženje pacijenata LIPA (www.lipa.org.rs) je povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv limfoma kreirala brošuru „Strah od relapsa“.

Pred vama se nalazi sveobuhvatna brošura Strah od relapsa koja će biti korisna kako pacijentima tokom svih faza suočavanja sa bolešću i lečenjem, njihovim bliskim osobama, tako i lekarima i mladim stručnjacima koji ulaze u polje pružanja podrške osobama koje doživljavaju strah od relapsa .

Prošlo je vreme kada za veliki broj bolesti nije bilo leka, kada je lečenje značilo puko preživljavanje. Lečenje bez vođenja računa o očuvanju i unapređenju kvaliteta života ne znači mnogo. Danas je pacijent u središtu, a pristup njemu je individualizovan i holistički i baš to ova brošura podvlači, na svež i ohrabrujući način.

Bolest ugrožava celokupno telesno i duševno biće, a nikako isključivo neki organ ili sistem organa. Izlečenje zato jedino i može biti proces koji ne izostavlja ni jedan segmet pacijenta niti njegovog okruženja.
Može delovati neočekivano, na prvi pogled, da se pacijent po okončanju lečenja nalazi u problemu, da strahuje. Nakon borbe sa bolešću osoba izlazi iz ringa, skida rukavice i zaštitu pomišljajući da je to kraj. Preduga borba bez pauze i odmora, nakon svega preživljenog osobu ostavlja samu sa sobom. Kraj jedne borbe znak je za početak nove (u toku i nakon oporavka) i u njoj pronalaženja nove normalnosti. Pacijent koji je prošao lečenje ne želi da ponovo prolazi istim putem. FCR se može prevencijom značajno ublažiti, a metodama, tehnikama i vežbama aktivno sanirati.

Mesto stručnjaka koji se bave mentalnim zdravljem pacijenata (psihoterapeuta, psihijatara i psihologa) je u okviru interdisciplinarnog tima i nužno je da njihove usluge više ne budu izuzetak već pravilo.

Brošura je slobodna za pregled i preuzimanje: https://www.lipa.org.rs/wp-content/uploads/2021/03/Strah-od-relapsa-1.pdf