Контакт, додир и/или амајлија

Новија истраживања неуронауке показују да нега и контакт нарочито у раним годинама имају велики ефекат на хемију у мозгу, што за последицу може имати високо само-поштовање или, са друге стране, изражено само-осуђивање.

Истраживачи поручују да су корени осећања благостања у вези са примарним старатељем. Прве три године дететовог истраживања и укључивања у свет су критични. Однос дете-родитељ је пресудан и незаменљив.

Ниско самопоштовање, дрога, алкохол, храна, имовина, ризично понашање, насиље и само-повређивање су проблеми који представљају многим младима бригу. Адаптација или рана одлука може послужити као амајлија за дете против непријатних осећања и неиспуњених потреба.