Psihoterpijska grupa – priključite se

Uskoro počinje sa radom psihoterapijska grupa koja je namenjena osobama koje su se susrele sa onkološkom bolešću. Članovi grupe mogu biti oboleli u bilo kojoj fazi lečenja ili članovi njihovih porodica i /ili bliski drugi.

Pred ulazak u grupu, predviđen je individualni intervju što omogućava formiranje koherentne grupe.

Grupa se sastaje jednom sedmično sa početkom u 18 časova, u trajanju od 1,5 sat. Maksimalan broj članova grupe je 10.

Grupu vode Sandra Bijelac i Uroš Rajaković o kojima možete dobiti više informacija na http://www.krugovi.org/o-nama/
Prijava na: 064/9-731-831