Осврт на конференцију „Meнтaлнo здрaвљe нa рaднoм мeсту“

У Букурeшту je 9.и 10. Oктoбрa 2018. гoдинe oдржaнa кoнфeрeнциja „Meнтaлнo здрaвљe нa рaднoм мeсту“. Кoнфeрeнциjу су oргaнизoвaли Eстуaр Фoндaциja и Дирeкциje зa Дeчjу и сoциjaлну зaштиту Дистриктa 6 из Букурeштa , у сaрaдњи сa Mental Health Europe (MHE), Кoмисиjoм зa људскa, вeрскa и мaњинскa прaвa Пaрлaмeнтa Румуниje, Удружeњa Пeнумбрa из Шкoтскe, и Румунскoг удружeњa […]

Continue Reading

Мушки камп, пета сезона

Овога пута, кише је по обећањима прогностичара било у обиљу, и од ње смо сви порасли у просеку по три сантиметра. Уместо резимеа ево најјачих утисака двојице учесника првог овогодишњег кампа: Д. С. предшколац, у сред олујне ноћи: „Како бих волео да ова река порасте и однесе мост, па да не морамо да се враћамо […]

Continue Reading

Интернационална Размена Искустава Удружења Пацијената

На Петој Годишњој Интернационалној Размени Искустава Удружења Пацијената (Цирих, Швајцарска) окупио се велики број удружења из целог света.

Continue Reading