Žene u trudnoći

Trudnoća, bilo da je očekivana ili ne, planirana ili ne, naročito ukoliko je prva, predstavlja snažan emotivni doživljaj za ženu. Dešavaju se brojne promene na njenom telu, ali i duboke promene unutar nje. Svako od nas, odrastanjem formira sliku o sebi, svom telu, svojim sposobnostima. Pišemo scenarijo svoga života dajući određenim likovima različita značenja, značaj i uloge u tom scenariju. Ako se naša stvarnost uklopi u taj scenarijo, mi sa radošću i nestrpljenjem isčekujemo buduće događaje. Ukoliko pak, događaji u stvarnosti odudaraju od našeg scenarija, nastaju problemi.

Trudnoća je izmenjeno i fizičko i psihičko stanje žene. Ona dovodi do promene slike o sebi i svom telu koje je žena, do tada, formirala i imala. Kako će se ona nositi sa ovim promenama zavisi od mnogo faktora, ali kao najznačajnije su njena želja da se ostvari kao majka, struktura njene ličnosti, godine i podrška partnera. Ukoliko žena u svom životnom planu ima ulogu majke, lakše će se prilagoditi svim promenama koje joj se događaju. A promene su brojne. Osim telesnih, dolazi do promena u ženinom doživljaju sebe, svoje sexualnosti kao i socijalne uloge koju je do tada imala. U današnjem društvu, od žene se očekuje da bude obrazovana, samostalna, finansijski obezbeđena. Zbog toga uloga majke nije više primarna uloga. U trenutku kada odluči da se ostvari kao majka, žena mora da preispita veliki broj uverenja koje je imala, kao i da redefiniše svoje prioritete. Do tada, socijalno definisana i uspešna žena, treba da proširi svoj „angažman“ na još jedan zadatak, a to je uloga majke. Naročito prva trudnoća izaziva kod žena veliki broj strahova, jer predstavlja nepoznanicu i sa sobom donosi izazove za koje žena ne zna da li je spremna. Ona se suočava sa strahom od trudnoće, porođaja, budućnosti, odnosa sa partnerom i svoje sposobnosti da se ostvari kao roditelj, ali i sa pitanjima svoje prioritetne uloge. Brojne telesne promene, kao i unutrašnja preispitivanja, čine da trudnoća bude stanje povećanje fizičke i psihičke napetosti žene. Napetost je uzrokovana strahom od nepoznatog, strahom od gubitka sopstvenog identiteta, osećajem nesigurnosti i često osećanjem usamljenosti.

Često se kaže da kod žena postoji „biološki sat“, odnosno vreme kada je žena spremna da se ostvari kao majka. Psihološki gledano, to je vreme kada se ona već ostvarila na drugim, za nju značajnim poljima, i sada je spremna da se odrekne prioriteta nad svojim zadovoljstvima i da uđe u simbiozu sa drugim bićem. To nikako nije želja, da drugo biće, u ovom slučaju dete, popuni prazninu u njenom životu, već želja da ono, da novi kvalitet njenom životu. To je odluka zrele ličnosti i zato je jako važno koliko žena ima godina u trenutku kada ostane trudna. Nezrele majke bilo da se radi o godinama ili strukturi ličnosti, nisu spremne da se odreknu svojih želja pa se u trudnoći i nakon porođaja ponašaju zdravstveno i socijalno neprihvatljivo. Česti primeri za to su konzumiranje alkohola, narkotika, nezdravi stilovi života u toku trudnoće i/ili nakon porođaja, zanemarivanje detetovih potreba zarad svojih želja. Partner i socijalna sredina takođe igraju značajnu ulogu u ovom periodu. Partner koji je stabilan i negujući, pomoći će ženi da sa što manje negativnih iskustava izađe iz ovog perioda. Kao i kod žene i kod muškarca značajnu ulogu igra starost i zrelost. Mlađi parovi još uvek nisu spremni da prihvate ulogu roditelja, nemaju rešena egzistencijalna pitanja, imaju siromašne partnereske odnose i veliki broj neprijatnih emocija. Ovakve veze veoma često se prekidaju pod opterećenjem preispitivanja odluke o tome da se postane roditelj, kao i potrebom da se zanemare sopstvene želje i podrede nekom drugom, u ovom slučaju detetu.

Ako se sve ovo uzme u obzir, ne iznenađuje činjenica da određeni broj žena u toku trudnoće i nakon porođaja oseti simptome depresije. Istraživanja ukazuju na to da ova vrsta depresije najčešći uzrok ima u psihosocijalnim faktorima. Dakle, prevencija neprijatnih emocija i doživljaja žene u trudnoći jeste partnerovo pružanje emocionalne podrške kao i prihvatajući i podržavajući stav okoline. U nekim slučajevima neophodna je stručna psihoterapijska pomoć i podrška, ali upoznavanje sa promenama koje trudnoća donosi, kao i sa razumevanjem promena unutar žene, partner i okolina mogu učiniti da, ma koliko promene ženi bile teške, period trudnoće bude „blaženo stanje“.

http://stazenezele.rs/zene-u-trudnoci/