Основни тренинг развоја успешне комуникације, тимског рада и међуљудских односа у организацији

Користећи принципе трансакционе анализе наш програм вам омогућава да усвојите технике за успешно савладавање препрека које се јављају у свакодневном раду, било да су оне на нивоу појединца, тима или организације у целини.
Основни ниво програма се састоји од 3 сусрета у трајању од 90 минута. Програм обухвата предавања и практичне вежбе које се изводе појединачно и у групи.

Основним нивоом су обухваћене следеће теме:
1. комуникација и технике вођења успешне комуникације,
2. радни стилови и њихов значај у тимском раду и
3. однос запослених са клијентима и у тиму.

Комуникација и технике вођења успешне комуникације

Комуникација у организацији, међу члановима тима као и са клијентима, представља концепт коме треба посветити посебну пажњу. Наш тренинг унапређења комуникацијских вештина обухвата упознавање са Его стањима и принципима размене трансакција између Его стања. Комуникција је размена порука, а трансакције се сматрају јединицом комуникације. Вештина комуникације, трансакционе вештине, се заснивању на добром познавању и препознавању Его стања. Такође је значајно знати да људи увек бирају своје реакције на стимулус у току комуникације. Наше реакције нису аутоматске, природне, нити “морамо” да реагујемо на исти начин. Прихватање одговорности за реакције на туђе стимулусе умногоме ће унапредити вештине комуникације и избећи неспоразуме и конфликте. Суочени са проблематичном трансакцијом, након тренинга, бићете у могућности да промените ток комуникације примењујући технику трансакционих избора.
Након тренинга бићете у могућности да разликујете основна Его стања (Негујући Родитељ, Критикујући Родитељ, Одрасли, Слободно Дете, Адаптирано и Бунтовно Дете) и препознате их у току комуникације. Такође ћете стећи и основна знања и вештине за превазилажење конфликтних ситуација и застоја у комуникацији
Тренинг, у трајању од 90 минута, се састоји из теоријског дела и практичних вежби за препознавање Его стања, типова трансакција као и начина превазилажења проблематичних трансакција применом Карпманових трансакционих избора.

 

Који је ваш стил рада?

Један од основних концепата наших тренинга су радни стилови. Радни стилови утичу на све што радимо почевши од начин на који организујемо посао, управљамо временом, сарадјујемо са колегама, доприносимо тиму, на наш стил комуникације, чак и на наш стилл састављања реченице. Наш уобичајени стил рада је на делу било да радимо сами или у тиму. Када смо свесни нашег радног стила можемо га побољшати и евентуалне грешке свести на минимум. Упознавање са различитим радним стиловима ствара нам могућност избора алтернативе и повећава нашу креативности. Посебно је значајно истаћи да се карактеристични радни стилови наглашавају у ситуацијама рада под стресом. Радни стилови су наш подсвесни покушај да будемо препознати и признати од других, а истовремено су то и програмирани обрасци понашања на основу порука из прошлости које смо добијали од нама значајних особа. Разликују се 5 основних стилова: Буди савршен, Пожури, Удовољи другима, Буди јак и Труди се. Сам назив радних стилова их врло сликовито описује.
Учесници тренинга на лак начин усвајају концепте радних стилова схватајући да сваки стил има и својих предности. Након завршеног тренинга полазници су свесни свог радног стила што представља први корак ка повећању ефективности у раду и смањењу нивоа стреса. У току тренинга полазници научити на који начин да остваре највећу добит на основу свог радног стила, а да при том не развију синдром сагоревања.
Тренинг, у трајању од 90 минута, се састоји из теоријског дела и пректичних вежби за препознавање радног стила и његове употреба са циљем ефикасније обављања радних задатака.

 

Однос запослених са клијентима и у тиму

Запослени у организацијама имају сталну потребу за међусобном интеракцијом и за изградњом тима. Мали број је способан да самостално обавља посао и углавном наше компетенце зависе од тога колико смо способни да сарађујемо са другима. Изградња добрих односа међу запосленима и клијентима ствара добре радне тимове и подстиче мотивацију чланова тима. Мотивација се обично повезује са члановима менаџмента и сматра се делом њихове интеракције са запосленима. Међутим, мотивација се може побољшати и интеракцијом између самих запослених као и између запослених и клијената. Свим члановима тима је потребно признање и препознавање од стране других чланова. Људи се међусобно разликују у односу на “количину” препознавања и признања која им је потребна, једном речју у количини потребног строука (строук према концепту трансакционе анализе представља јединицу препознавања). Строукови могу бити позитивни и негативни. позитивни строукови нас “позивају” да се осећамо ОК у односу на себе и/или друге, супротно томе, негативни строукови “позивају” не – ОК осећаја.
Овај тренинг ће вам омогућити да препознате разлику измешу позитивних и негативних строукова као и разлику у строуковима упућеним на понашање или биће друге особе и шта они представљају у комуникацији и односу међу запосленима. Такође ћете стећи и знање и вештине на који начин упутити и примити похвале и критике. Стечено знање је примењиво како у организационом контексту тако и у вашим личним контактима.
Тренинг, у трајању од 90 минута, се састоји из теоријског дела, пректичних вежби и играња улога за препознавање врсте строукова и ослобањања од нелагодности примања и давања похвала и критика.


Тренинге води Катарина Војводић, лекар, специјалиста социјалне медицине, организациони трансакциони аналитичар, на мастер студијама из менаџмента у систему здравствене заштите на Медицинском факултету и ФОН у Београду. Координатор и сарадник у пројектима и програмима на локалном и националном нивоу у вези са унапређењем квалитета и организације здравствене заштите. Организатор и учесник едукација за побољшање комуникације у организационом контексту укључујући и телефонска саветовалишта, као и програма за превазилажење конфликата, спречавање синдрома сагоревања и подизања мотивације запослених.

Више детаља можете добити на: kvojvodic@gmail.com