Samac u braku

Snažna ljudska potreba je kontakt – kao fizički dodir ili kao pažnja (mentalni dodir). Njime drugoj osobi potvrđujemo da je vredna kao ljudsko biće i da su njena dela takođe vredna. Opozit kontaktu je izolacija. Pročitaj više