Болест, тело, душа…

Модеран човек је изложен деловању многих спољних и унутрашњих утицаја, па се ни болести више не посматрају једнодимензионално. Здравље можемо предтавити као један крак, болест други, док би трећи крак тог троугла био њихов узајамни однос.
Узроци болести су: инфекцијски, дијетални, трауматски, генетски и психички.
Осим узрока, задњих деценија, мења се и структура болести. Све је већа заступљеност хроничник болести, на рачун акутних. Помисао да је медицина свемоћна поново пада у воду.
Савремени методи лечења који подразумевају примену техничких иновација узимају маха. Некада неизлечиве болести, сада се рутински збрињавају и лече. Међутим, у западној медицини постоји ограничен и селективан поглед на љуско тело. Оболели орган се лечи, а занемарује се укупно стање организма и његова синергија. У нашој средини, компијутеризација примарне заштите има за резултат да лекар све време трајања прегледа гледа у екран и исписује рецепте, не осврћући се на пацијента.
На Холмсовој скали стресних догађаја болест заузима шесто, а здравствене тешкоће члана породице испитаника десето. Ово говори у прилог значаја и вредновања болести. Занемаривањем физичког здравља штетимо психичком и обратно. Њихова спрега чини систем стабилним.