Bolest, telo, duša…

Moderan čovek je izložen delovanju mnogih spoljnih i unutrašnjih uticaja, pa se ni bolesti više ne posmatraju jednodimenzionalno. Zdravlje možemo predtaviti kao jedan krak, bolest drugi, dok bi treći krak tog trougla bio njihov uzajamni odnos.
Uzroci bolesti su: infekcijski, dijetalni, traumatski, genetski i psihički.
Osim uzroka, zadnjih decenija, menja se i struktura bolesti. Sve je veća zastupljenost hroničnik bolesti, na račun akutnih. Pomisao da je medicina svemoćna ponovo pada u vodu.
Savremeni metodi lečenja koji podrazumevaju primenu tehničkih inovacija uzimaju maha. Nekada neizlečive bolesti, sada se rutinski zbrinjavaju i leče. Međutim, u zapadnoj medicini postoji ograničen i selektivan pogled na ljusko telo. Oboleli organ se leči, a zanemaruje se ukupno stanje organizma i njegova sinergija. U našoj sredini, kompijuterizacija primarne zaštite ima za rezultat da lekar sve vreme trajanja pregleda gleda u ekran i ispisuje recepte, ne osvrćući se na pacijenta.
Na Holmsovoj skali stresnih događaja bolest zauzima šesto, a zdravstvene teškoće člana porodice ispitanika deseto. Ovo govori u prilog značaja i vrednovanja bolesti. Zanemarivanjem fizičkog zdravlja štetimo psihičkom i obratno. Njihova sprega čini sistem stabilnim.