Самац у браку

Снажна људска потреба је контакт – као физички додир или као пажња (ментални додир). Њиме другој особи потврђујемо да је вредна као људско биће и да су њена дела такође вредна. Опозит контакту је изолација.

Дете које је ускраћено за додир и топлину је занемарено дете које може развити бројне псхихосоматске дегенерације и развојно заостајање. Казнене мере мере у затворима, у даљој и ближој прошлости, за озбиљнија кривична дела пре свега су обухватале боравак у самицама.

Међутим, између пажње и одтсуства исте може се сместити негативна пажња. Пример: дечак који намерно разбија колекционарски примерак макете брода свога оца како би га одвојио од телевизора и „призвао“ додир (казну).

Логика остајања у лошем браку је: лоше је боље од лошијег, тј. лош контакт у браку су бољи од изостанка контакта у разводу.

Husband-Quotes-A-good-marriage-would-be-between-a-blind-wife-and-a-deaf-husband-Famous-Husband-Quotes