Internacionalna Razmena Iskustava Udruženja Pacijenata

Na Petoj Godišnjoj Internacionalnoj Razmeni Iskustava Udruženja Pacijenata (Cirih, Švajcarska) okupio se veliki broj udruženja iz celog sveta.

Franc Kneps iz nemačkog udruženja koje se bavi pravima pacijenata i zdravstvenom politikom govorio je na temu „Uloge donosioca odluka u zdravstvu“ pri čemu je naglasio da u Nemačkoj oboleli od demencije imaju problem sa adekvatnim pristupom nezi.

Čarls Harman iz Nacionalne alianse mentalnih bolesti (NAMI) predstavio je rad udruženja koje je vodeća NVO u oblasti mentalnih bolesti u SAD. Njihovi članovi su oboleli i njihove porodice. Dugogodišnjim zalaganjem, obukama, širenjem mreže i edukacijama uspeli su da izvrše uticaj na donošenje odluka u Parlamentu.