Iskustvena grupa PRIMENJENE PSIHOLOGIJE

Namenjena je:

– ljudima koji žele da povećaju kvalitet svog života
– nauče da upravljaju svojim emocijama
– komuniciraju efektivno i emocionalno pismeno u privatnom i poslovnom životu
– usvoje korisne socijalne i životne veštine
– investiraju u sopstveni rast i razvoj
– koji se sureću sa izazovima i problemima kod kojih načini rešavanja koje su koristili ne donose rezultate
– koji bi da se osećaju bolje u sopstvenoj koži i u svetu koji nas okružuje…

Baviće se:

– primenom psiholoških principa na svakodnevni život
– temama emocija, komunikacije, konflikata, organizacije, planiranja, ciljeva, uspeha, međuljudskih odnosa i drugim koje grupa otvori kao prioritetne
– sa elementima transakcione analize, rebt-a i koučinga
– uz psihološke testove, radioničarske tehnike, participativan i praktičan način rada i korisne vežbe

ISKUSTVENA GRUPA PRIMENJENE PSIHOLOGIJE

Kako iskustvena grupa funkcioniše?

Rad grupe zasnivaće se na tri stuba:
– aktuelnim temama članova grupe koje će se prorađivati,
– edukativnom okviru koji se zasniva na saznanjima psihologije i srodnih nauka i
– praktičnom delu koji će uključivati vežbe, psihološke testove, neposredna iskustva i domaće zadatke.
Iskustvena grupa nije psihoterapija.

Sastav grupe:

Grupa može da primi ograničen broj članova kako bi se efektivnost rada održala na željenom nivou. Ona će biti polupropusna, što znači da član/ica grupe ne mora da prisustvuje svakom susretu odnosno novi član/ica može da prisustvuje nekom od susreta.

KAD?

Grupa će početi sa radom 6. aprila i sastajaće se vikendom odnosno nedeljom (kako bi se izašlo u susret obavezama članova/ica). Svaki susret trajaće 2 sata.

Grupu u organizaciji Centra za edukaciju i razvoj ličnosti – Krugovi i Primenjene Psihologije, vode:

ISKUSTVENA GRUPA PRIMENJENE PSIHOLOGIJE

Mirjana Marković, psihološkinja
Ključne reči: REBT, psihološko testiranje, psihodijagnostika, profesionalna orijentacija, psihološka istraživanja

Milena Stošić, psihološkinja
Ključne reči: TA, trenerica emocionalne pismenosti, komunikacija, emocije, upravljanje vremenom i ciljevima, socijalna psihologija

Cena:

Promotivna cena pojedinačnog susretaiznosi 500 din.
Cena kompletnog tromesečnog ciklusa grupe uključuje i dodatni popust i iznosi: 4500 din.

 

FB event: https://www.facebook.com/events/1483362828554009/?ref=22

 

Potrebno je potvrditi dolazak najkasnije 2 dana pre susreta, ukoliko niste već potvrdili učešće na kompletnom ciklusu.

INFORMACIJE i PRIJAVE:
radionice@krugovi.org
062454271