Psihoterapija produžava život

Emocije Psiho-vesti

U psihoterapijskom odnosu koga čine klijent i psihoterapeut profitiraju oba (dakle dva kada je reč o individualnoj, tri kod bračne, više od tri kod porodične, a još više kod grupne psihoterapije) učesnika u procesu – klijent direktno, a psihoterapeut indirektno. Od mnogih dobiti, nekim klijentima će najviše biti od značaja dobit koja će obezbediti da njihov život traje […]