Петиција за доношење Закона о психотерапији

У жељи да дефинише стандарде психотерапијског рада и одреди ко се може бавити психотерапијом и каква врста едукације је потребна за бављење овом професијом, Савез друштава психотерапеута Србије оформио је радну групу која ради на нацрту закон о психотерапији. Овај закон дефинише шта је психотерапија, ко је психотерапеут и како се постаје психотерапеут, уводи лиценце и одређује какве обавезе, дужности и права имају психотерапеути и њихови клијенти, а законом је такође предвиђано и формирање коморе психотерапеута која ће водити рачуна о регистру лиценцираних психотерапеута.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zakonom-o-psihoterapiji-protiv-zloupotrebe-klijenata.sr.html
Потреба за психотерапијом и доношењем Закона о психотерапији у Србији

Чињеница је да је психотерапијска струка та која може помоћи особама у емотивним кризама или који су развили неки поремећај да се опораве. Поред тога психотерапија и психотерапијско саветовање су веома моћно преветнивно средство које помаже да се развојне и ситуационе кризе не претворе у поремећаје.

Због свега тога је развијање стручне, ефикасне и етички одговорне психотерапијске мреже у Србији је од националног значаја. На основу светских критеријума процењује се да у нашој земљи недостаје још око 5500 психотерапеута.

Постоји већи број различитих психотерапијских праваца од којих су неки признати као научни, а неки не. Овакво збуњујуће шаренило намеће потребу да се законски уреди ова област. Тренутно је психотерапија непризната професија, не постоји у списку занимања, тако да многи себе неосновано прогалашавају за психотерапеуте. У оваквој неуређености постоји велики потенцијал злоупотребе клијената. Из тих разлога смо управо ми психотерапеути највише заинтересовани да се ова област уреди према међународним стандардима и у складу са нашом социјалном реалношћу. Много тога смо урадили на међусобном повезивању, усаглашавању стандарда, етичком кодексу, али да би се ствари засита уредиле потребно је у будућности донети закон о психотерапији, а до тада ствари регулисати у оквиру струке.

http://www.serbianpsyche.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=45&pop=1&page=4&Itemid=1

 

Својим гласом, тј. потписивањем Петиције за доношење Закона о психотерапији, активно учествујете у остварењу заједничког циља и убрзању процеса припреме радне верзије, нацрта, јавне расправе, предлога и усвајања Закона.

http://www.peticije24.com/peticija_za_donosenje_zakona_o_psihoterapiji