Psihodramska radionica za roditelje „Psihodrama u službi zdrave porodice“

Radionice vode psihodramske psihoterapeutkinje pod supervizijom, Katarina Janković i Milica Žarković. Odvijaće se u tri ciklusa od po 3 radionice. Teme ciklusa su: Identitet, Partnerstvo i Mesto za sebe. Maksimalan broj učesnika je 8.


Obzirom na aktuelne epidemiološke mere, radionice će se odvijati na otvorenom, u okviru stadiona Obilića. Planirano je da budu realizovane sredom od 18h (jedna radionica nedeljno), počevši od 13.5.2021.
Moguće je da će između ciklusa postojati pauza od nedelju dana. Trajanje svake radionice je 2,5h.
Zainteresovani se mogu prijaviti na jedan, ili više ciklusa, (pri čemu je cena radionice umanjena).

Prijava: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTRCU4peYh-6VAAqSc1P77Y5OmRRYke1qAiov-SyQSYJ3_w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


Cena:
Za jedan ciklus (3 radionice) – 40€
Za dva ciklusa (6 radionica) -70€
Za sva tri ciklusa (9 radionica) – 100€
Plaćanje je moguće obaviti na licu mesta ili preko računa. Prijavljeni za više ciklusa mogu izvršiti plaćanje u dve, odnosno tri rate, kada bi platili jednak iznos za svaki od ciklusa na koji su prijavljeni.


Predviđena je dodatna radionica koja će biti pridružena ciklusu u kome bude najveće interesovanje za dalji rad ili na temu koja učesnicima bude od najvećeg značaja. Ova radionica neće biti dodatno naplaćena.

Rad u grupi podrazumeva poverljivost i bezbedan prostor za deljenje ličnih sadržaja. S tim u vezi, nije predviđeno je da na radionicama učestvuju parovi.