Светски дан менталног здравља 2019

У Бриселу је 09. Октобра 2019. одржана конференција “Будућност рада и ментално здравље“ у Организацији Mental Health Europe и EUMH Alliance. На почетку првог дана Claudia Marinetti и Christina Dziewanska-Stringer, пожелеле су добродошлицу учесницима и имале су уводну реч. После тога је било излагање базирано на личном искуству. Млади колега пренео је своје планове које је имао као адолесцент, потом је са учесницима поделио искуства која је имао током школовања уз искуство тешкоћа са менталним здрављем. Christopher Prinz говорио је из позиције аналитичара тржишта рада о садашњим променама у свету рада и о томе каква су предвиђања који ће изазови везани за ментално здравље запослених бити у будучности. Nikita Senaullah, говорила је из властитог искуства о раду у будућности и његовом утицају на добробит младих. У другом делу дана одржана је панел дискусија о томе шта треба бити учињено како би се обезбедило благостање на послу.

Други дан започео је конференцијом „Прелазак на приступ заснован на људским правима у амбијенту пружања неге -пружање услуга за особе са тешкоћама у менталном здрављу“.

Организација BE RIGHT представила је свој програм обуке у вези људских права намењеног професионалцима који се баве менталним здрављем. Daria Smolyanska нам је пожелела добродошлицу и дала увод за програм који следи. Amet Suess Schwend представила је Be Right курс.

Одржана је панел разговор у којем су учествовали Markus Schefer (UN CRPD Committee), Evie Milonaki ( Societz of Social Psychiatry and Mental Health), Amets Suess Schwend (EASP, Andalusian School of public Health) и Jochen Van Den Steen (Mental Health Europe). После тога одржана је радионица на практичном примеру о кршењу људских права.

Последња сесија ове конференције одржана је у Европском парламенту. У овом делу конференције говориле су Julie Ward i Sara Cerdas посланице Европског Парламента, о менталном здрављу и проблему суицида. Emily Hewlett говорила је о социјалним и економским трошковима менталног здравља и суицида у Европи. О примерима добре праксе у превенцији суицида говорио је John F. Ryan из Европске Kомисије. Уследило је сведочење младе особе о својим искуствима са покушајима суицида. Представница студентске уније из Ирске дала је пример ефективне подршке студентима.