Зависност од интернета – проблем савременог друштва

Зависност од интернета, компјутера, видео игара и друштвених мрежа представља нови проблем савременог друштва.
Интернет, компјутери и мобилни телефони су постали незаобилазан део наше свакодневнице, чему је допринела и њихова широка примена. Користимо их за обављање различитих пословних активности, али и као извор забаве који уз то омогућава и дружење. Зато је од великог значаја едукација корисника не би ли се предупредио њихов негативан утицај на живот и здравље корисника.

Woman Waisting Time on Facebook

Већину људи коришћење компјутера и интернета не ремети у свакодневном функционисању. Међутим постоји и друга група корисника, којој ови савремени уређаји и начини комуникације ремете психичку равнотежу и доводе до проблема у функционисању и комуникацији са пријатељима и породицом. Ефекти ове зависности се могу упоредити са поремећајима који се јављају код зависника од психоактивних супстанци.

Овај нови облик зависности јос увек није увршћен у званичну дијагностичку класификацију менталних болести, али временом добија на масовности због чега га можемо сматрати социјалним проблемом који има велики утицај на индивидуални, породични и друштвни живот појединца.

Различити аутори су испитујући овај облик зависности и привлачност интернета, дошли до закључка да она није изазвана трагањем за новим информацијама , већ да је у њеној основи потреба за дужењем, сексуалним задовољењем и креирањем сопствене личности.

Зависност од компјутера се може јавити у свим узрастима и испољава се на више начина од прекомерног коришћења интернета до претераног играња компјутерских игара. Она доводи појединца у стање у коме употреба компјутера представља доминантну животну активност која га изолује од осталог света.

863483_343132
ВРЕМЕ САМО ПО СЕБИ НИЈЕ КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАВИСНОСТ, али се често као критеријум за постављање ове дијагнозе помиње 4-6 сати дневно коришћења компјутера у СЛОБОДНО ВРЕМЕ.

Значајно је напоменути да проблем настаје када особа почне да занемарује обавезе које има према породици, послу, школи или према другим важним сегментима живота и када се овакво понашање понавља упркос негативним последицама. Као симптоми могу се између осталог јавити промене у понашању, проблеми са концентрцијом, памћењем и учењем, несаница, проблеми са кичмом, видом, слухом и сл.

У описаним ситуацијама саветује се да особа потражи помоћ стручњака.