Zavisnost od interneta – problem savremenog društva

Zavisnost od interneta, kompjutera, video igara i društvenih mreža predstavlja novi problem savremenog društva.
Internet, kompjuteri i mobilni telefoni su postali nezaobilazan deo naše svakodnevnice, čemu je doprinela i njihova široka primena. Koristimo ih za obavljanje različitih poslovnih aktivnosti, ali i kao izvor zabave koji uz to omogućava i druženje. Zato je od velikog značaja edukacija korisnika ne bi li se predupredio njihov negativan uticaj na život i zdravlje korisnika.

Woman Waisting Time on Facebook

Većinu ljudi korišćenje kompjutera i interneta ne remeti u svakodnevnom funkcionisanju. Međutim postoji i druga grupa korisnika, kojoj ovi savremeni uređaji i načini komunikacije remete psihičku ravnotežu i dovode do problema u funkcionisanju i komunikaciji sa prijateljima i porodicom. Efekti ove zavisnosti se mogu uporediti sa poremećajima koji se javljaju kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci.

Ovaj novi oblik zavisnosti jos uvek nije uvršćen u zvaničnu dijagnostičku klasifikaciju mentalnih bolesti, ali vremenom dobija na masovnosti zbog čega ga možemo smatrati socijalnim problemom koji ima veliki uticaj na individualni, porodični i društvni život pojedinca.

Različiti autori su ispitujući ovaj oblik zavisnosti i privlačnost interneta, došli do zaključka da ona nije izazvana traganjem za novim informacijama , već da je u njenoj osnovi potreba za duženjem, seksualnim zadovoljenjem i kreiranjem sopstvene ličnosti.

Zavisnost od kompjutera se može javiti u svim uzrastima i ispoljava se na više načina od prekomernog korišćenja interneta do preteranog igranja kompjuterskih igara. Ona dovodi pojedinca u stanje u kome upotreba kompjutera predstavlja dominantnu životnu aktivnost koja ga izoluje od ostalog sveta.

863483_343132
VREME SAMO PO SEBI NIJE KRITERIJUM ZA ZAVISNOST, ali se često kao kriterijum za postavljanje ove dijagnoze pominje 4-6 sati dnevno korišćenja kompjutera u SLOBODNO VREME.

Značajno je napomenuti da problem nastaje kada osoba počne da zanemaruje obaveze koje ima prema porodici, poslu, školi ili prema drugim važnim segmentima života i kada se ovakvo ponašanje ponavlja uprkos negativnim posledicama. Kao simptomi mogu se između ostalog javiti promene u ponašanju, problemi sa koncentrcijom, pamćenjem i učenjem, nesanica, problemi sa kičmom, vidom, sluhom i sl.

U opisanim situacijama savetuje se da osoba potraži pomoć stručnjaka.