Значај Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима (2020-2025) и пратећег акционог плана (2020-2022)

Дана 17.12.2019. године почео је рад на изради Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима (2020-2025) и пратећег акционог плана (2020-2022). Наши представници као чланови радне и експертске групе имају активну улогу у њеном креирању.


Овом приликом размотрена је и усвојена методологија израде нове Националне стратегије и пратећег Акционог плана, као и динамички план израде наведених докумената. Ради ефикасног рада на изради ова два документа, на састанку је договорено и образовање шест оперативних тимова и експертске групе. Наше удружење је у тиму за оснаживање жртава насиља.

Значај стратегије се огледа у њеној улози да дефинише услове и оквире који ће служити за превенцију насиља над женама али и подршку и помоћ онима које су се са насиљем сусреле. Претходна, прва, стратегије била је на снази до 2015. године тако да је наша земља улази у пету годину без њеног обнављања и актуелизовања.

Стратегија ће се моћи означити као успешном и вредном тек након што речи са папира дођу у животе оних који су маргинализовани и када оне осете бољитак у својим животима.

#centarkrugovi #nasiljenadzenama #rodnaravnopravnost #zaustavimonasilje #nultatolerancijananasilje #strategija #medjusektorskasaradnja #radnagrupa #prevencija #osnazivanje #osnazivanjezena #2020#2022#2025