Značaj Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2025) i pratećeg akcionog plana (2020-2022)

Dana 17.12.2019. godine počeo je rad na izradi Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2025) i pratećeg akcionog plana (2020-2022). Naši predstavnici kao članovi radne i ekspertske grupe imaju aktivnu ulogu u njenom kreiranju.


Ovom prilikom razmotrena je i usvojena metodologija izrade nove Nacionalne strategije i pratećeg Akcionog plana, kao i dinamički plan izrade navedenih dokumenata. Radi efikasnog rada na izradi ova dva dokumenta, na sastanku je dogovoreno i obrazovanje šest operativnih timova i ekspertske grupe. Naše udruženje je u timu za osnaživanje žrtava nasilja.

Značaj strategije se ogleda u njenoj ulozi da definiše uslove i okvire koji će služiti za prevenciju nasilja nad ženama ali i podršku i pomoć onima koje su se sa nasiljem susrele. Prethodna, prva, strategije bila je na snazi do 2015. godine tako da je naša zemlja ulazi u petu godinu bez njenog obnavljanja i aktuelizovanja.

Strategija će se moći označiti kao uspešnom i vrednom tek nakon što reči sa papira dođu u živote onih koji su marginalizovani i kada one osete boljitak u svojim životima.

#centarkrugovi #nasiljenadzenama #rodnaravnopravnost #zaustavimonasilje #nultatolerancijananasilje #strategija #medjusektorskasaradnja #radnagrupa #prevencija #osnazivanje #osnazivanjezena #2020#2022#2025