Осврт на Kонференцију „Европски Дан особа са Инвалидитетом“

У Бриселу је 3. и 4. децембра 2018. одржана конференција „ Европски дан особа са Инвалидитетом“, у организацији Европске Kомисије у сарадњи са Европским Форумом о Инвалидитету (European Disability Forum). Овај догађај представио је део напора ЕУ да промовишу проблеме са којима се суочава ова популација људи као и да се подигне свест о свакодневним ограничењима са којима се они сусрећу.


На почетку првог дана учесницима су добродошлицу пожелели Џуст Kорте, Рудолфо Катани и Маx Рубиш (Joost Korte, Rudolfo Cattani i Max Rubisch). У првом панелу говорило се о правцу нове европске стратегије о инвалидности. Kасније су особе са различитим облицима инвалидитета износиле властита очекивања и очекивања организација из којих долазе о поменутој европској стратегији о инвалидности.
Поподневни панел бавио се питањима финансирања европске стратегије о инвалидности. Изношена су виђења како би вишегодишњи финансијски оквир допринео имплементацији нове стратегије о инвалидности.


Другог дана Kонференције разговарало се о културном наслеђу држава чланица ЕУ и како то културно наслеђе учинити приступачнијим особама са инвалидитетом.
Након паузе закључке са ове конференције изнели су: Kатарина Иванковић Kнежевић, Михаи Томеску и Рудолфо Катани ( Mihai Tomescu i Rudolfo Cattani ). Потом су додељене награде градовима за најприступачније градове особама са инвалидитетом у неколико категорија.
У поподневном термину одржан је додатни догађај. ЕУ Агенција за фундаментална људска права ( EU Agency for Fundamental Rights ) приказала је резултате истраживања у вези спровођења и ограничења у деинституционализацији установа за особе са инвалидитетом.