Strah od osećanja

STRAH OD OSEĆANJA – još se naziva i afekat fobija i povezuje se često sa psihoanalitičkim konceptom konflikta u psihodinamici koji je centriran u ovoj oblasti. Smatra se da ovi svesni ili nesvesni strahovi mogu da leže ispod mnogih simptoma koji ljude dovode na terapiju.

Primeri koji se u ovom kontekstu navode su (McCullough, L. & McGill, M): krivica zbog ljutnje, stid zbog plakanja, patnja u vezi bliskosti itd. Još jedan klasičan primer uključuje izražavanje ljutnje umesto tuge, kada se fobija vezuje za tugu. Isto tumačenje moglo bi se pak i jednostavno nazvati emocionalna nepismenost.

Iako termin upućuje da je u pitanju izbegavanje svih osećanja, obično je reč o iskustvu tek maladaptivnih osećanja, kako neki autori navode.

U okviru kratke dinamičke terapije razvijena je i terapija afekat fobija. Smatra se da klasična sistemska desenzitizacija može da bude uspešna metoda takođe.

Za ovako definisan problem može se pretpostaviti da i trening emocionalne psimenosti može biti dobar izbor.

 

Izvor: Primenjena Psihologija