Љубав преко тастатуре

Заљубити се преко фејсбука, путем СМС порука или неког другог, сличног вида комуникације у већини случајева јесте стварање сопствене идеалне визије о тој особи. Када се наше комуницирање са одређеном особом сведе, често, на само писани начин, где никада не можемо у потпуности да упознамо ту особу, ми смо склони да те „празне рупе“ о тој особи попунимо по сопственој жељи и на тај начин одлепимо за њом. Неретко је разочарање после првог физичког контакта.

С друге стране, таква врста упознавања и заљубљивања има и своје предности. На тај начин ми имамо више времена да размислимо у ком светлу желимо да се представимо и тако истакнемо особине које нас највише красе. Тај начин нам оставља довољно простора да неометано и без црвенила у лицу пошаљемо тој особи поруку коју би из других разлога тешко могли изрећи у физчком контакту.
Нека истраживања показују да немали број парова „куцача“ пре првог сусрета направи „фер“ договор где иницирају на „фер“ понашању у случају недопадања при сусрету. Такође, након првог сусрета позитивна страна овог начина комуницирања и зближавања, огледа се у томе што ту особу гледамо управо из оних лепих углова из којих је она и желела да је видимо. Тада први физички контакт повлачи за собом и други. Не треба одустајати на почетку, јер студије показују да након више сусрета партнера „куцача“ доводи до успешне везе.

Према томе, заљубити се „куцкајући“ није страно и не мора бити негативно. Посебно ако се ради о особама које код себе препознају отежаност ступања у комуникацију са супротним полом.
И, ако је ово један од путева решавања друштвеног проблема усамљености код младих и наталитета у нашој земљи, шта додати сем да је читање књиге увек боље него ли гледање истоименог филма.