Održan sastanak na temu oporavka

Tokom prošle nedelje gost našeg udruženja bio je Frenk Rejli predsednik Škotske mreže za oporavak sa ciljem razmene iskustava, primera dobre prakse i produbljivanja saradnje.

Stručna pomoć i podrška koju od strane organizacija civilnog društva korisnici u Škodskoj mogu da dobiju na pravi način je implementirana na nacionalnom nivou. Deinstitualizacija u praksi donela je novi kvalitet osobama koje u punoj meri koriste svoje potencijale i sposobnosti kako bi funcionisale i pronašle svoje mesto u zajednicama.

U našoj zemlji postoji izražena potreba i prostor za ovakvom vrstom usluga koje tek pojedine organizacije pionirski uspevaju da održe u životu. Ljudi koji se nalaze „na pola puta“ između institucija i samostalnog funkcionisanja kroz ovakve programe mogu se uspešno integrisati. Jedan od mogućih puteva upravo je međunarodna saradnja, a preduslov nedvosmislena podrška projektima.

Prepoznali smo svoje mesto kroz iskustvo kolega iz Škotske, na čemu smo im zahvalili, a dalju saradnju obogaćivaćemo na obostrano zadovoljstvo.