Pretraga za:
Bračni optimizam

Nepopravljivi optimista bi trebalo da je osoba kod koje se optimizam javlja kao nešto negativno, pokvareno. Ne samo da nešto sa njim nije kako treba, već ne vredi se ni mučiti oko njega jer je stvar konačna. Biti optimista podrazumeva zauzimanje strane. Biti nepopravljivi optimista znači biti u bezizlaznom rovu u neprestanoj borbi za svetlu, vedriju stranu.

Pročitaj više

Ljubav preko tastature

Zaljubiti se preko fejsbuka, putem SMS poruka ili nekog drugog, sličnog vida komunikacije u većini slučajeva jeste stvaranje sopstvene idealne vizije o toj osobi. Kada se naše komuniciranje sa određenom osobom svede, često, na samo pisani način, gde nikada ne možemo u potpunosti da upoznamo tu osobu, mi smo skloni da te „prazne rupe“ o toj osobi popunimo po sopstvenoj želji i na taj način odlepimo za njom. Neretko je razočaranje posle prvog fizičkog kontakta. Pročitaj više