Šta je zlostavljanje i zanemarivanje deteta?

Nekoliko primera o tome šta podrazumeva zlostavljanje i zanemarivanje dece:

*Tući ili povrediti dete – često da bi se rasteretili vlastite frustracije.
*Ostaviti dete bez nadzora;
*Terati dete da te dira;
*Dirati dete gde i kada ono ne želi da se dira;
*Nedovoljna briga o detetu, npr. kada ga ne peremo, ne oblačimo i ne hranimo;
*Ignorisanje deteta npr: kada ga ne slušate, kada ga ne saslušate do kraja ili okrećete leđa od njega;
*Manipulisanje detetom;
*Verbalno zlostavljanje deteta;
*Uništavanje detetovog samopouzdanja;
*Ismejavanje deteta;
*Pokazivanje detetu pornografskih slika i tekstova;
*Zanemarivanje detetovih zdravstvenih potreba;
*Zanemarivanje detetovih obrazovnih potreba.

 Mirjana Marković, psiholog