Značaj Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2025) i pratećeg akcionog plana (2020-2022)

Dana 17.12.2019. godine počeo je rad na izradi Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2025) i pratećeg akcionog plana (2020-2022). Naši predstavnici kao članovi radne i ekspertske grupe imaju aktivnu ulogu u njenom kreiranju.

Pročitaj više

Osvrt na Konferenciju „Evropski Dan osoba sa Invaliditetom“

U Briselu je 3. i 4. decembra 2018. održana konferencija „ Evropski dan osoba sa Invaliditetom“, u organizaciji Evropske Komisije u saradnji sa Evropskim Forumom o Invaliditetu (European Disability Forum). Ovaj događaj predstavio je deo napora EU da promovišu probleme sa kojima se suočava ova populacija ljudi kao i da se podigne svest o svakodnevnim ograničenjima sa kojima se oni susreću.

Pročitaj više