Pretraga za:
Osnovni trening razvoja uspešne komunikacije, timskog rada i međuljudskih odnosa u organizaciji

Koristeći principe transakcione analize naš program vam omogućava da usvojite tehnike za uspešno savladavanje prepreka koje se javljaju u svakodnevnom radu, bilo da su one na nivou pojedinca, tima ili organizacije u celini.
Osnovni nivo programa se sastoji od 3 susreta u trajanju od 90 minuta. Program obuhvata predavanja i praktične vežbe koje se izvode pojedinačno i u grupi. Pročitaj više

Smeh pod vešalima

Neprikladni smeh opisao je Klod Štajner kao „smeh pod vešalima“. Njegova uloga je da stegne omču i pojača destruktivno ponašanje. Osmeh kao reakcija na nesreću neke osobe može da govori o smehu pod vešalima.
Primeri:- nastavnik koji se zabavlja učenikovim „glupim ponašanjem“;
– majka koja se smeje nezgodama svog nestašnog trogodišnjaka;
– otac koji se ozari dok gleda rizična ponašanja koje njegov sin preduzima… Pročitaj više