Pretraga za:
Previše ili premalo seksualnog nagona?

Ono što je tako fascinantno kod seksualnog nagona, jeste to koliko smo ga iskomplikovali tokom socijalne evolucije. Seks je izašao iz domena pukog oslobađanja tenzije putem orgazma u svrhu razmnožavanja, i ušao u domen intimnosti u kome se prepliću odnos sa drugim bićem i odnos prema samom sebi. Ako dođemo do stadijuma u kome ga izbegavamo i odbacujemo, šta je to u seksu što nas uznemirava? Ukoliko, s druge strane, ne možemo da se zaustavimo u traženju novih seksualnih odnosa, šta je to što doživljavamo da nas ugrožava kada tih odnosa nema? Pročitaj više

Onkološki tretman i njegove posledice

Tretman ostavlja vidljive i nevidljive posledice. Vidljive su one koje se odnose na fizičkiizgledkao što sugubitakkose, obrva, trepavica, promene na noktima i bojikože. Utokusamogtretmana malo se može učinitida se to sakrije. To suvidljivigubitci. Različite žene se sa time različito nose. Neke inovativno menjajusvoj dotadašnjistiluvodećiusvakodnevnugarderobuturbane, velike minđuše, duge haljine ili jednostavno ne prikrivajugubitakkose, obrva i trepavica. To zavisi odnjene ličnosti, socijalnihkrugova ukojima se kreće, porodice i jošmnogo čega.Pročitaj više

Neko me već čeka tamo

Pošto se mesecima ljuljuškala u maminom stomaku, umirivala otkucajima njenog srca i uznemiravala neprilikama koje mama nije mogla da izbegne, beba stiže na svet sa određenim očekivanjem u pogledu mame. Kao što mama ima brojne fantazije o bebi, mnogo pre nego što se zaista sretnu, tako se i beba rađa sa idejom da je tamo napolju čeka neko ko može da otkloni napetost i zadovolji njene potrebe, neka mama. Pročitaj više

Probaj da izađeš iz zone komfora

Šta je zona komfora? Pod njom se podrazumeva ono što nam je poznato, ono u šta imamo poverenja i ono na šta smo navikli. Tu nismo fizički ograničeni ali u njoj stvaramo svoju rutinu, poznati kolosek. Ona je udobna jer se u njoj osećamo sigurno, u njoj su ponašanja poznata, kao i naša razmišljanja i osećanja. Drugim rečima, to je mentalni prostor u kome živimo, gde postoje granice, gde imamo osećaj emocionalne sigurnosti u vezi onoga što radimo i u vezi odluka koje donosimo. Možemo je i nazvati relativnom predvidljivošću. I to jeste lepo. Ali do onog momenta dokle nam se ne jave želje koje iziskuju drugačije ponašanje i drugačije odluke, do momenta kada prepoznamo trenutak da želimo više i dalje. Pročitaj više

Edukacija i savetovanje kao deo tretmana na klinici za onkološku hirurgiju

Hirurgija je najstariji način lečenja a ipak i danas, najčešći način lečenja. Veliki broj pacijenata sa malignom bolešću se operiše, a često se hirurško lečenje kombinuje sa drugim oblicima lečenja.

Operacija je redak životni doživljaj. Ona direktno ugrožava psiho-fizički integritet bolesnika i obično narušava njegovu telesnu šemu (V.Adamović,1984.) Reakcija na ovaj životni doživljaj najčešće je strah.

Pročitaj više

Radionica – Biti (pre)zaposlen roditelj

Busy Working Parents

Moderno vreme u kome živimo primorava zaposlenog roditelja da sedi na najmanje dve stolice, pokušavajući da uskladi porodične i poslovne obaveze. Posledica ovakvog života je stalni osećaj krivice. Dok sedi na radnoj stolici, krivicu izaziva činjenica da nam decu podiže i odgaja neko drugi, a dok sedimo na „kućnoj“ stolici, osećaj krivice izazivaju nedovršene poslovne obaveze, koje se nagomilavaju.Pročitaj više

Epidemija popustljivog vaspitanja

Opet ista priča: vaše dete ljutito vrišti ispred kase u supermarketu, jer mu niste kupili čokoladicu koju je već ubacilo u prepunu korpu. Dok vas neki gledaju s odobravanjem, a drugi sa sažaljenjem, vama je, naravno, neprijatno, jer ste mu već kupili dosta slatkiša…

Očigledno, „epidemija“ razmažene dece, poslednjih 20 godina uzima sve više maha, jer su roditelji u zabludi da je njihov zadatak da svoje naslednike učine srećnim, tvrdi Mirko Mitrović, praktičar transakcione analize.

Pročitaj više