Осврт на конференцију „Meнтaлнo здрaвљe нa рaднoм мeсту“

У Букурeшту je 9.и 10. Oктoбрa 2018. гoдинe oдржaнa кoнфeрeнциja „Meнтaлнo здрaвљe нa рaднoм мeсту“. Кoнфeрeнциjу су oргaнизoвaли Eстуaр Фoндaциja и Дирeкциje зa Дeчjу и сoциjaлну зaштиту Дистриктa 6 из Букурeштa , у сaрaдњи сa Mental Health Europe (MHE), Кoмисиjoм зa људскa, вeрскa и мaњинскa прaвa Пaрлaмeнтa Румуниje, Удружeњa Пeнумбрa из Шкoтскe, и Румунскoг удружeњa […]

Continue Reading

Радио емисија „Међу световима Свет“ од 27.02.2018.

Недовољно је емисија и публикација које допиру до људи који траже помоћ и подршку. По свом квалитету, трајању и пријемчивости изваја се Емисија: „Међу световима Свет“ ауторке и водитељке Бранке Кордић, специјалиста клиничке психологије. Линк на коме се налази интегрални снимак емисије: Ноћни-програм—Међу-световима-свет БК – Причамо о психолошкој помоћи и подршци људима који су обелели […]

Continue Reading

Пружање подршке блиским особама са шизофренијом

   Љубав и подршка породице имају значајну улогу у третману шизофреније. Ако неко вама близак има шизофренију, можете направити значајну разлику помажући тој особи у праналажењу адекватне терапије, ношењем са симптомима и изградњи испуњеног живота.

Continue Reading

Психотерапија продужава живот

У психотерапијском односу кога чине клијент и психотерапеут профитирају оба (дакле два када је реч о индивидуалној, три код брачне, више од три код породичне, а joш више код групне психотерапије) учесника у процесу – клијент директно, а психотерапеут индиректно. Од многих добити, неким клијентима ће највише бити од значаја добит која ће обезбедити да њихов живот траје […]

Continue Reading

Емоције, вера и болести тела – водич до здравља кроз разумевање односа између душе и тела

ЗАПОЧИЊЕМО ЦИКЛУС РАДИОНИЦА НА ТЕМУ Емоције, вера и болести тела-водич до здравља кроз разумевање односа између душе и тела

Continue Reading

ПРИХВАТАЊЕ СЕБЕ УЗ ПОМОЋ МОТИВА ИЗ БИБЛИЈСКИХ ПРИЧА

Ову радионицу сада понављамо други пут, такође због свих оних који су желели да учествују, а били су спречени у децембру 2015. Прихватање себе је предуслов прихватања других, као и прихватања живота у свим његовим појавама и манифестацијама. Како нам поједини мотиви из познатих или мање познатих библијских прича могу помоћи да лакше и свеобухватније […]

Continue Reading

Шта је то: Логосинтеза?

На данашњи дан, пре тачно једанаест година, настала је Логосинтеза. Тада је била техника, а убрзо је стасала у психотерапијски правац. Од 2015. године и специјализовани психотерапеути у нашој земљи успешно користе Логосинтезу.

Continue Reading